Wat kan Margo Helmantel Organisatie Support voor u betekenen?

De laatste jaren is in organisaties de behoefte aan flexibele medewerkers toegenomen. Organisaties gaan steeds vaker over op het tijdelijk of structureel inhuren van bepaalde diensten, om bijvoorbeeld loon- en kantoorkosten te besparen. 

Margo Helmantel Organisatie Support springt hierop in door het aanbieden van secretariële en administratieve ondersteuning op een flexibele basis, op afroep en voornamelijk op afstand. Ofwel: Ondersteuning wanneer het u uitkomt! Dit resulteert in optimale flexibiliteit, kostenbeheersing en effectiviteit.

Wat voor soort werkzaamheden kunt u door Margo Helmantel Organisatie Support uit laten voeren?

Margo Helmantel Organisatie Support kunt u inschakelen voor het uitvoeren van o.a. de volgende secretariële en administratieve werkzaamheden:

Secretarieel 

 • Allerhande typewerkzaamheden, zoals het uitwerken van brieven, offertes en opdrachtbevestigingen en het omzetten van een papieren document naar een digitaal document die voldoet aan uw huisstijl
 • Agendabeheer 
 • Aangevraagde informatie versturen
 • Bijeenkomsten inclusief vergaderingen organiseren
 • Notuleren
 • Documenten redigeren
 • Verzorgen ledenadministratie van een vereniging of stichting
 • Acquisitie
 • Telefonische achtervang

Een goed agendabeheer en het nakomen van afspraken is essentieel voor u en uw organisatie. Bij het organiseren en inplannen van afspraken kan ik met Organisatie Support u uitstekend van dienst zijn.

Administratief

 • Het opmaken en versturen van verkoopfacturen
 • Het bijhouden van het inkoopboek, verkoopboek, bankboek en kasboek
 • Debiteurenbeheer
 • Het indienen van BTW-aangiftes

Een tijdig bijgewerkte en goed uitgevoerde administratie is een belangrijke bron van informatie voor u en uw organisatie.

Door het geheel of gedeeltelijk uitbesteden van de administratie kunt u zich als ondernemer volledig richten op de kernactiviteiten van uw bedrijf. Bovendien heeft u de beschikking over up-to-date informatie die nodig is voor de bedrijfsvoering.

Ook op locatie kan ik werkzaamheden voor u uitvoeren. Het gaat hierbij dan bijvoorbeeld om:

 • Notuleren van bijeenkomsten
 • Inboeken van de financiële administratie
 • Archiveren

De ervaring leert dat in gezamenlijk overleg altijd veel mogelijk is. Samen kom je immers verder dan alleen!